BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

Họ và tên: Mai Vinh Du
Năn sinh: 1976
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sỹ, 2013
Năm bắt đầu giảng dạy: 2007
Điện thoại: 0917831668
Email: mvdu@utc2.edu.vn

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Điều khiển tự động, nghiên cứu xử lý và nhận dạng ảnh ứng dụng trong công nghiệp và trong giao thông, nghiên cứu và phát triển hệ thống giao thông thông minh.