Tin hoạt động Bộ môn | Khoa Điện - Điện tử

Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 25 năm đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

Video Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Viễn thông đến năm 2025 - Xu hướng và thách thức

Ngày thành lập Khoa Điện - Điện tử (03/11/1998 - 03/11/2018)

20 năm Ngày thành lập Khoa Điện - Điện tử (03/11/1998 - 03/11/2018)

HỘI THẢO “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2018-2023” THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Cũng như các Trường Đại học khác ở Việt nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải trong đó có Khoa Điện-Điện tử đang đứng trước nhiều thách thức như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết đó là:

- Thách thức về nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội;

- Thách thức của đội ngũ cán bộ giảng viên; cơ sở vật chất chưa đảm bảo, kinh phí Nhà nước cấp cho người học quá thấp;

- Thách thức liên quan đến cơ chế chính sách của Nhà nước;

- Thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ đối với giáo dục

Sinh viên Khoa Điện- Điện Tử đạt danh hiệu đại sứ tài năng tại cuộc thi “Sinh Viên Thanh Lịch - Đại Sứ UTC 2018”

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ của Đoàn thanh niên Trường Đại học Giao thông vận tải và chào mừng Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải, cuộc thi “Sinh viên thanh lịch- Đại sứ UTC 2018” đã bắt đầu ngay từ ngày 26/03/2018. Cuộc thi đã nhận được 124 hồ sơ của các bạn sinh viên đến từ các Khoa trong toàn Trường.

Kết Nối Bộ Môn - Doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo Ngành Kỹ Thuật Điện

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế đào tạo lý luận gắn liền với thực tiễn, Bộ môn Kỹ thuật điện, trường Đại học Giao thông Vận tải rất quan tâm đến sự gắn kết với các doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NĂM 2018

1. ĐIỂM VÀ CHỈ TIÊU TRÚNG TUYỂN NĂM 2016 VÀ 2017

Điểm và chỉ tiêu trúng tuyển lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia và dữ liệu của phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH GTVT.

 
NHÓM NGÀNH/ NGÀNH
Tổ hợp
xét tuyển
Năm tuyển sinh 2016
Năm tuyển sinh 2017
Chỉ tiêu

Giới thiệu ngành chuyên ngành ITS (Hệ thống Giao thông thông minh)

Trang