Đối tượng: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật: Điện, Điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Y sinh…

Số lượng: 05 kỹ thuật

Đối tượng: Kỹ sư các chuyên ngành Điện - Điện tử

Công việc và chi tiết: 

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty FPT Software

2. Đối tượng: Sinh viên năm cuối hoặc kỹ sư đã tốt nghiệp các ngành CNTT & Điện - Điện tử.

Đối tượng:  Kỹ sư chính quy, chuyên ngành Tự động hóa.
Số lượng: 15 người
Quyền lợi: 

Quyền lợi của Sinh viên: 

   - Được đào tạo bài bản, trải nghiệm mini-project và hướng dẫn, đánh giá tận tình từ các kỹ sư giàu kinh nghiệm

     của Samsung

1. Đơn vị tuyển dụng: ACTIVE SEMI VIETNAM LIMITED

Quyền lợi của Sinh viên: Giá trị mỗi suất học bổng STP lên đến hơn 54 triệu VND.

1. Vị trí và số lượng: 15 Chuyên viên tần số; 3 Kế toán viên

Trang