Học bổng việc làm | Khoa Điện - Điện tử

1. Đối tượng xét tuyển:

   - Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2019.

 1. Tên cuộc thi: Marathon coder 2018

2 . Đơn vị tổ chức: Khoa Điện- Điện tử

3. Mục đích của cuộc thi

1. Tên giải: Cuộc thi Xây dựng giải pháp IoT

2. Đơn vị tổ chức: Khoa Điện- Điện tử

1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K56, K57, K58) của các ngành thuộc Khoa Điện - Điện tử.

2. Kinh phí:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn nộp hồ sơ

    - Sinh viên đang học các ngành tương ứng với các ngành của Trường Đại học  Quốc lập Chonnam theo file đính kèm.

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty Dịch vụ MobiFone KV6.

2. Điều kiện dự tuyển:

   - Tốt nghiệp Đại học công lập chính quy trở lên.

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa & Bảo trì Trường Thành

1. Số lượng sinh viên tham dự: 10 sinh viên (trên toàn Việt Nam).

Trang