Học bổng việc làm | Khoa Điện - Điện tử1. Đối tượng xét tuyển:

   - Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2019.

1. Tên giải: Cuộc thi Xây dựng giải pháp IoT

2. Đơn vị tổ chức: Khoa Điện- Điện tử1. Đối tượng xét tuyển:

    Sinh viên các Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điện – Điện tử.

   Sẽ tốt nghiệp tháng 12/2018 hoặc 06/2019.1. Đối tượng và tiêu chuẩn nộp hồ sơ

    - Sinh viên đang học các ngành tương ứng với các ngành của Trường Đại học  Quốc lập Chonnam theo file đính kèm.

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty Dịch vụ MobiFone KV6.

2. Điều kiện dự tuyển:

   - Tốt nghiệp Đại học công lập chính quy trở lên.

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa & Bảo trì Trường Thành

Trang