Video Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Viễn thông đến năm 2025 - Xu hướng và thách thức