Tin tức sự kiện | Khoa Điện - Điện tử

Chào tân sinh viên K59 Khoa Điện - Điện Tử

1. Tên giải: Cuộc thi Xây dựng giải pháp IoT

2. Đơn vị tổ chức: Khoa Điện- Điện tử

3. Chủ đề của cuộc thi: Ứng dụng IOT cho thế giới quanh bạn.

4. Đối tượng tham gia:

Học phần Thực tập điện tử là một học phần thực hành thí nghiệm đầu tiên của các sinh viên khoa Điện - Điện tử.1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K56, K57, K58) của các ngành thuộc Khoa Điện - Điện tử.

2. Kinh phí:

  Miễn phí cho sinh viên khoa Điện - Điện tử.1. Đối tượng xét tuyển:

    Sinh viên các Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điện – Điện tử.

   Sẽ tốt nghiệp tháng 12/2018 hoặc 06/2019.

2. Điều kiện xét tuyển:

Robocon Việt Nam là cuộc thi thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và trở thành sân chơi quen thuộc với bao thế hệ sinh viên đam mê sáng tạo, yêu công nghệ trong suốt 16 năm qua.

Trang