Tin tức sự kiện | Khoa Điện - Điện tử

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Research School 2019 on "Enabling Technologies for Industry 4.0” nhằm mục

1. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

Gửi các Chi hội viên chi hội Vô tuyến REV-UTC giấy mời tham dự Hội nghị REV-ECIT 2018.

Ngày 13/11/2018, tại Trường Đại học GTVT, Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học GTVTTrang