Tin tức sự kiện | Khoa Điện - Điện tử1. Đối tượng xét tuyển:

   - Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2019.

   - Sinh viên Khoa Điện - Điện tử sẽ tốt nghiệp vào tháng 12/2019.

2. Điều kiện xét tuyển:

      Đào tạo bám sát nhu cầu thực tế và định hướng việc làm cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọngcó ý nghĩa chiến lược của Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải, trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Gửi các Chi hội viên chi hội Vô tuyến REV-UTC giấy mời tham dự Hội nghị REV-ECIT 2018.

Ngày 13/11/2018, tại Trường Đại học GTVT, Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học GTVT

Chào mừng 20 năm thành lập Khoa Điện-Điện tử và 50 năm đào tạo, ngày 15/10/2018, với sự hỗ trợ của Công ty Samsung Việt nam, Khoa Điện - Điện tử đã tổ chức cuộc thi “Xây dựng giải pháp IoT 2018”.

 1. Tên cuộc thi: Marathon coder 2018

2 . Đơn vị tổ chức: Khoa Điện- Điện tử

3. Mục đích của cuộc thi

   - Chào mừng 20 năm thành lập Khoa và 50 năm đào tạo.

Trang