Tin tức sự kiện | Khoa Điện - Điện tử

      Đào tạo bám sát nhu cầu thực tế và định hướng việc làm cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọngcó ý nghĩa chiến lược của Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải, trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Học phần Thực tập điện tử là một học phần thực hành thí nghiệm đầu tiên của các sinh viên khoa Điện - Điện tử.

Robocon Việt Nam là cuộc thi thường niên do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức và trở thành sân chơi quen thuộc với bao thế hệ sinh viên đam mê sáng tạo, yêu công nghệ trong suốt 16 năm qua.

Nằm trong hoạt động thường niên của Khoa Điện- Điện tử nhằm nắm bắt được nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của sinh viên năm thứ nhất K58, “Hội nghị cố vấn học tập và ban cán sự lớp K58 Khoa Điện- Điện tử” đã được tổ chức ngày 19/04/2018. Tham dự Hội nghị, có sự góp mặt của cô giáo ThS.

Ngày hội sinh viên Khoa Điện-Điện tử 2018 nằm trong chuỗi các hoạt động của tháng thanh niên năm 2018.

Trang