Tin hoạt động Bộ môn | Khoa Điện - Điện tử

Thư ngỏ 20 năm thành lập Khoa

Video Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Viễn thông đến năm 2025 - Xu hướng và thách thức

Hội thảo “Chiến lược phát triển Khoa Điện - Điện tử giai đoạn 2018-2023” thành công tốt đẹp

Cũng như các Trường Đại học khác ở Việt nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải trong đó có Khoa Điện-Điện tử đang đứng trước nhiều thách thức như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết đó là:

- Thách thức về nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội;

- Thách thức của đội ngũ cán bộ giảng viên; cơ sở vật chất chưa đảm bảo, kinh phí Nhà nước cấp cho người học quá thấp;

- Thách thức liên quan đến cơ chế chính sách của Nhà nước;

- Thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ đối với giáo dục

Kết Nối Bộ Môn - Doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo Ngành Kỹ Thuật Điện

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế đào tạo lý luận gắn liền với thực tiễn, Bộ môn Kỹ thuật điện, trường Đại học Giao thông Vận tải rất quan tâm đến sự gắn kết với các doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực.

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NĂM 2018

1. ĐIỂM VÀ CHỈ TIÊU TRÚNG TUYỂN NĂM 2016 VÀ 2017

Điểm và chỉ tiêu trúng tuyển lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia và dữ liệu của phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH GTVT.

 
NHÓM NGÀNH/ NGÀNH
Tổ hợp
xét tuyển
Năm tuyển sinh 2016
Năm tuyển sinh 2017
Chỉ tiêu

Giới thiệu ngành chuyên ngành ITS (Hệ thống Giao thông thông minh)

Thư cảm ơn của Bộ môn Điều khiển học về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ môn.

Sinh viên K58 Khoa Điện-Điện Tử tham gia cuộc thi FlashmobChiều ngày 14/10/2017, chương trình Dance Top Step 2017 dành cho tân sinh viên Khóa 58 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải đã được tổ chức. Dưới sự điều hành của Hội sinh viên, chương trình được bắt đầu vào hồi 17h00 ngay tại trước cửa Hội Trường Lớn.

Chương trình Dance Top Step được tổ chức hàng năm dành cho Tân sinh viên các Khoa. Năm nay cũng giống như mọi năm, tân sinh viên thuộc Khoa Điện - Điện tử đã thành lập đội quân với số lượng đông nhất trường tham gia tranh tài.

Trang