Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 25 năm đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông