Thông báo cuộc thi Lập trình SamSung Software Challenge

Thông tin đăng ký tham dự Cuộc thi lập trình trên máy tính “Samsung Software Challenge 2016”

 Do Trung tâm SVMC – Công ty Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Trường ĐHGTVT tổ chức.

   - Đối tượng đăng ký tham gia: sinh viên các Khóa đang theo học tại Khoa Điện-Điện tử;

   - Thời gian đăng ký: 03/10/2016 – 25/10/2016;

   - Nội dung thi: thuật toán và kỹ năng lập trình trên máy tính sử dụng 1 trong 3 ngôn ngữ C/C++/Java trên IDE Microsoft
     Visual Studio (C/C++)/Eclipse (Java);

   - Hình thức thi: thi 2 vòng trên máy tính - vòng sơ loại làm bài thi vào ngày 05/11/2016 trong thời gian 3 tiếng
     và vòng chung kết làm bài thi vào ngày 12/11/2016 trong thời gian 4 tiếng;

   - Hình thức chấm thi: chấm thi tự động bằng máy Samsung Software Certificate System;

Thông tin cụ thể về Cuộc thi và Mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Bản đăng ký gửi vào E-mail cho TS. Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử theo địa chỉ: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn.

Xem file đính kèm:

Thể lệ cuộc thi  Samsung Software Challenge 2016