Thông báo cuộc thi Lập trình SamSung Software Challenge | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo cuộc thi Lập trình SamSung Software Challenge

Thông tin đăng ký tham dự Cuộc thi lập trình trên máy tính “Samsung Software Challenge 2016”

 Do Trung tâm SVMC – Công ty Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Trường ĐHGTVT tổ chức.

   - Đối tượng đăng ký tham gia: sinh viên các Khóa đang theo học tại Khoa Điện-Điện tử;

   - Thời gian đăng ký: 03/10/2016 – 25/10/2016;

   - Nội dung thi: thuật toán và kỹ năng lập trình trên máy tính sử dụng 1 trong 3 ngôn ngữ C/C++/Java trên IDE Microsoft
     Visual Studio (C/C++)/Eclipse (Java);

   - Hình thức thi: thi 2 vòng trên máy tính - vòng sơ loại làm bài thi vào ngày 05/11/2016 trong thời gian 3 tiếng
     và vòng chung kết làm bài thi vào ngày 12/11/2016 trong thời gian 4 tiếng;

   - Hình thức chấm thi: chấm thi tự động bằng máy Samsung Software Certificate System;

Thông tin cụ thể về Cuộc thi và Mẫu đăng ký xem file đính kèm.

Bản đăng ký gửi vào E-mail cho TS. Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử theo địa chỉ: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn.

Xem file đính kèm:

Thể lệ cuộc thi  Samsung Software Challenge 2016