Thông tin đăng ký tham dự cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2017 | Khoa Điện - Điện tử

Thông tin đăng ký tham dự cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2017

Do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Trường ĐHGTVT tổ chức.

   - Đối tượng đăng ký tham gia: sinh viên đang học tại Khoa Điện-Điện tử;

   - Thời gian đăng ký: 03/10/2016 – 28/11/2016;

   - Nội dung thi: Cải tiến/chế tạo động cơ và lái xe tự chế/xe thị trường nhằm đạt được mức tiêu hao nhiên liệu
     thấp nhất;

   - Hình thức thi: thi chạy thử ngày 15/04/2017; thi chính thức ngày 16/04/2017.

Thông tin cụ thể về Cuộc thi xem tại website: emc.honda.com.

Xem file đính kèm

Thư mời tham dự Cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu Honda 2017.

Thông tin chung về cuộc thi

Quy định cuộc thi 

Đơn đăng ký tham dự cuộc thi

Bản cam kết khi tham dự cuộc thi