Thông báo tuyển dụng của FPT SOFTWARE – Cơ hội nghề nghiệp rộng mở dành cho Sinh viên sắp tốt nghiệp 2018 | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo tuyển dụng của FPT SOFTWARE – Cơ hội nghề nghiệp rộng mở dành cho Sinh viên sắp tốt nghiệp 2018

1. Đơn vị tuyển dụng: Công ty cung cấp các dịch vụ & giải pháp phần mềm

2. Đối tượng: là sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp trong năm 2018.

3. Vị trí và số lượng tuyển dụng:           

   Lập trình viên C #/.Net; Java; C/C++/Embedded; Mobile; Font-edn: 01 người

   Kiểm nghiệm phần mềm Tester; BA; QA…: 02 người

   Kỹ sư R&D: IoT, AI, Cloud, Big Data, AR/VR/MR…: 03 người

4. Hồ sơ ứng tuyển:

   • CV/ Résume: tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, thời gian có thể làm việc (full-time hay Part-time), vị trí mong muốn ứng tuyển.

   • Email subject: [Fresher 2018]_Họ và tên_SĐT

   • Địa chỉ gửi hồ sơ: TuyendungHN@fsoft.com.vn

5. Liên hệ:

   Mr Bách: 0969.125.248

   Email: BachDV1@fsoft.com.vn

  Chi tiết xem file đính kèm: