Thông báo tham dự chương trình Samsung Discovery 2019

1. Đối tượng: sinh viên các chuyên ngành thuộc Khóa 56 khoa Điện - Điện tử ĐHGTVT

(dành cho sinh viên tốt nghiệp tháng 6/2019 hoặc tháng 12/2019)

2. Thời gian thực hiện chương trình: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019

3. Số lượng sinh viên20 sinh viên

4. Quyền lợi:

     Tham quan, tìm hiểu môi trường và văn hóa làm việc tại Samsung

      Mỗi sinh viên tham dự nhận được phần quà có giá trị từ Samsung

5. Sinh viên tham gia đăng ký trên mạng tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/...viewform

     Thời hạn:  Ngày 25/03/2019

6. Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

    Thầy Khương: 0902 141 296

    Chi tiết xem file đính kèm