Thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình. | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo lịch khai giảng các lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình.

Theo nội dung chương trình phối hợp hoạt động với Công ty Samsung, Khoa Điện - Điện tử tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình C, C++ và Android. Lớp do các giảng viên có kinh nghiệm trong trường đảm nhiệm.

Đối tượng tham dự: Sinh viên khoa Điện - Điện tử.
Kế hoạch cụ thể như sau

1. Lớp bồi dưỡng kỹ năng lập trình C:
    Thời gian học: 15h30-17h30 các thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Khai giảng 14h ngày 15/08 (thứ 3)

    Địa điểm: Phòng 503 A4.

2. Lớp lập trình Android: 
    Thời gian học: 15h30 thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Khai giảng 14h ngày 16/08.

    Địa điểm: Phòng 601 A6.

3. Chi tiết liên hệ:

   Thầy Vũ Ngọc Quý.

    Điện thoại: 01685 781 404
    Email: quygtvt2014@utc.edu.vn