Giới thiệu ngành nghề của Công ty Toyota việt nam | Khoa Điện - Điện tử

Giới thiệu ngành nghề của Công ty Toyota việt nam

Ngày 15 tháng 1 năm 2017, công ty Toyota Việt nam kết hợp với trường Đại học Giao thông vận tải sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu ngành nghề.

 

Đối tượng: Sinh viên năm cuối 
Chuyên ngành: Cơ khí, Điện, Chế tạo máy, Tự động hóa

Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Liên hệ: Lê Thị Hương - Nhân viên phụ trách tuyển dụng, phòng Nhân sự Toyota Việt nam

Nội dung chương trình: Xem trong file đính kèm.