Danh sách Cố vấn học tập K57 năm học 2016-2017 | Khoa Điện - Điện tử

Danh sách Cố vấn học tập K57 năm học 2016-2017

 

HỌ VÀ TÊN

CVHT LỚP
BỘ MÔN

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

ThS. Lê Minh Tuấn

Kỹ thuật viễn thông

Bộ môn Kỹ thuật viễn thông

0989.152.855

Tuantele81@yahoo.com

KS. Nguyễn Yến Chi

Kỹ thuật thông tin và truyền thông

Bộ môn Kỹ thuật thông tin

0936.084.828

Yenchi1227@yahoo.com

ThS. Đặng Hà Dũng

Tự động hóa & điều khiển

Bộ môn Điều khiển học

0983.567.785

dungdangha@gmail.com

ThS. Trịnh Văn Mỹ

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa GT

Bộ môn Tín hiệu giao thông

0988.706.812

Us.trinh@yahoo.com

TS. Nguyễn Tuấn Phường

Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông

Bộ môn Kỹ thuật điện

0961.171.822

ntphuongtdh@yahoo.com

ThS.Đỗ Việt Hà

Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp

Bộ môn Kỹ thuật điện tử

0906.070.074

viethanew@yahoo.com