Kết quả học tập năm học 2014-2015 | Khoa Điện - Điện tử

Kết quả học tập năm học 2014-2015

Năm học 2014 - 2015, Khoa Điện - Điện tử có 25 lớp thuộc 6 chuyên ngành với 1364 SV trong đó: K52 có 298 SV; K53 có 325 SV; K54 có 360 SV và K55 có 381 SV. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ thực hiện ở tất cả các khóa. Thời gian đào tạo 4 năm đối với K52, K53 và 4,5 năm đối với K54, K55.

Kết thúc năm học, K52 có 237 sinh viên đã tích lũy đủ số tín chỉ và được nhận đề tài tốt nghiệp, 210 sinh viên được bảo vệ và 201 sinh viên được công nhận tốt nghiệp (chiếm 68%). Trong số đó, có 11 SV được xếp loại tốt nghiệp xuất sắc và giỏi, 128 sinh viên loại Khá và 62 sinh viên đạt loại trung bình.

K53 tổng số lượt thi đạt vòng đầu là 4804 trên tổng số 5307 lượt thi chiếm tỷ lệ 90,52% trong đó số lượt thi đạt loại giỏi là 627/5307 chiếm tỷ lệ 11,81%.

K54 tổng số lượt thi đạt vòng đầu là 3991 trên tổng số 5309 lượt thi chiếm tỷ lệ 75,17% trong đó số lượt thi đạt loại giỏi là 618/5309 chiếm tỷ lệ 11,64%.

Từ những kết quả trên nhiều SV đạt thành tích tốt trong học tập đã giành được các học bổng có giá trị, ngoài các học bổng thường niên của Trường, các bạn còn giành được các học bổng khác như: Học bổng fuyo (01 bạn), học bổng Truyền thống Sinh viên Giao thông Việt nam (04 bạn). Những phần thưởng đó là sự ghi nhận và động viên phong trào học tập của sinh viên.

 

Bùi Thị Trang - tân kỹ sư K52 tặng hoa tri ân PGS.TS. Nguyễn Duy Việt - Phó hiệu trưởng Nhà trường tại Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp (năm 2015).