Hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2014-2015 | Khoa Điện - Điện tử

Hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2014-2015

Tự học và nghiên cứu là hoạt động thường xuyên của sinh viên và là kỹ năng giúp cho các kỹ sư sau khi rời ghế Nhà trường luôn thích ứng và tiếp cận nhanh kiến thức thực tế. Để rèn luyện kỹ năng NCKH, các Giảng viên trong Khoa luôn tích cực và chủ động tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Hàng năm, Khoa Điện - Điện tử thường có trên dưới 80 đề tài do các em sinh viên thực hiện, dưới sự dìu dắt, hướng dẫn của các thầy cô giáo trong Khoa. Các đề tài luôn hoàn thành tốt và được sự đánh giá cao. Các đề tài luôn gắn với các vấn đề thực tế, số liệu thực tế. Phong trào NCKH trong Khoa luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Trong tuần lễ NCKH SV lần thứ 30 năm học 2014 - 2015 Khoa đã có 76 đề tài NCKH SV được nghiệm thu trong đó có 06 đề tài đạt giải nhất, 12 đề tài đạt giải nhì, 17 đề tài đạt giải ba, 08 đề tài đạt đạt giải khuyến khích.

Đặc biệt đề tài“Nghiên cứu thiết kế mô hình tòa nhà thông minh”của nhóm sinh viên Lớp TĐH &ĐK K53 (Kiều Hồng Thanh, Hoàng Xuân Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Đình Quân) do TS. Lại Mạnh Dũng - Bộ môn Điều khiển học hướng dẫn đã được chọn báo cáo ở phiên toàn thể.

Sinh viên trong Khoa báo cáo đề tài NCKH tại phiên tiểu ban (năm 2015).