Hội thảo hỗ trợ sinh viên trong học tập | Khoa Điện - Điện tử

Hội thảo hỗ trợ sinh viên trong học tập

Ngoài các hoạt động học tập trên lớp, sinh viên khoa Điện - Điện tử thường xuyên được tham gia các khoá học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia hội thảo chuyên đề và các hoạt động hướng nghiệp, kỹ năng mềm do Khoa phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức như:

Hội thảo về các khóa học lập trình di động, lập trình ứng dụng Android, lập trình Web, Lập trình PLC…  nhằm mục đích giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng lập trình căn bản và nâng cao để nắm được kiến trúc hệ thống máy tính, mạch điện, mạch điện tử và nguyên lý hoạt động của máy tính, hiểu rõ bản chất kết cấu, nguyên lý tổ chức và hoạt động của một chương trình phần mềm, cách phân tích thiết kế, lập trình phần mềm từ đó áp dụng giải quyết bài toán cụ thể và có thể tự lập trình những ứng dụng đơn giản.

Sinh viên trong Khoa không chỉ được trang bị kiến thức về Điện - Điện tử mà còn được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin vậy nên Hội thảo về công nghệ thông tin, Hội thảo về bảo mật là điều vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hiện nay các hệ thống thông tin ngày càng được mở rộng và trở nên phức tạp dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ không lường trước được,  các cuộc tấn công vào hệ thống máy tính và mạng ngày càng gia tăng bởi chưa bao giờ việc tiếp cận với các kỹ thuật và sử dụng các công cụ tấn công lại trở nên dễ dàng và đơn giản hơn thế, vì vậy Hội thảo sẽ giúp sinh viên trong Khoa có kiến thức toàn diện hơn, hỗ trợ tốt hơn trong học tập và công tác sau này.

 

Sinh viên trong Khoa tham gia Hội thảo Công nghệ thông tin (năm 2014).

Sinh viên trong Khoa tham gia Hội thảo lập trình (năm 2014).