Thông báo tổ chức lớp học “Ứng dụng thuật toán năm 2018” phối hợp với SAMSUNG | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo tổ chức lớp học “Ứng dụng thuật toán năm 2018” phối hợp với SAMSUNG1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K56, K57, K58) của các ngành thuộc Khoa Điện - Điện tử.

2. Kinh phí:

  Miễn phí cho sinh viên khoa Điện - Điện tử.

3. Kế hoạch giảng dạy:

  Nội dung giảng dạy: Theo đề cương thống nhất giữa Khoa CNTT và SVMC. 

 Giảng viên: do các giảng viên khoa CNTT - Trường ĐHGTVT trực tiếp giảng dạy.

  Giám sát và đánh giá kết thúc khóa học: SVMC thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm:

  Thời gian:  13h30 – 17h30, chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày 24/08/2018 đến 30/11/2018.

  Địa điểm: phòng Samsung Lab - 401 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải.

5. Đăng ký tham dự: Theo 2 hình thức sau:

  Đăng ký online tạihttps://goo.gl/forms/6xBZyKQG71tDhP6W2 

 Đăng ký tại: VPK Điện - Điện tử.

Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học sinh viên liên hệ:

   1 - Thầy Vũ Ngọc Quý - 0168.578.1404 

   2 - Thầy Nguyễn Văn Nghĩa – 0903.229.702

Chi tiết xem trong file đính kèm: