Thông tin tuyển dụng Viện nghiên cứu và phát triển Viettel.

Đối tượng: Kỹ sư các chuyên ngành Điện - Điện tử

Công việc và chi tiết: 

- Kỹ sư thiết kế phần cứng. Link tham khảo

 Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng. Link tham khảo

- Kỹ sư phát triển phần mềm ứng dụng. Link tham khảo

- Kỹ sư lập trình FPGA. Link tham khảo

- Ngoài ra còn các vị trí khác. Link tham khảo

Các vị trí ứng tuyển:

  - Thực tập: Full-time:có hỗ trợ hưởng lương. Sau một quá trình thực tập và bảo vệ đồ án thành công thì có thể ký
     hợp đồng lao động. Part-time (hạn chế số lượng).

  - Hợp đồng lao động: Mức lương khởi điểm tùy vị trí, tham khảo thêm link trên.

  - Kỹ sư chính: Yêu cầu có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn 4-5 năm trở lên và có tiếng anh tốt. Mức lương theo
     thỏa thuận khi phỏng vấn.