Thông tin tuyển dụng của Cục tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016

1. Vị trí và số lượng: 15 Chuyên viên tần số; 3 Kế toán viên

2. Địa chỉ làm việc: Cục tần số vô tuyến điện Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Khánh Hòa.

3. Liên hệ chi tiết về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ dự tuyển:

   Phòng TCCB Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng-Cầu Giấy-Hà Nội,

   ĐT. 0435564919 (máy lẻ 415), DĐ. 0913541418,

   http://www.rfd.gov.vn