Thông báo chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng Oshima | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng Oshima

Theo thông báo 121/TB - ĐHGTVT, Phòng CTCT&SV kết hợp với Khoa Điện - Điện tử sẽ tuyển chọn 01 ứng viên để tham gia dự tuyển Chương trình học bổng Oshima.
Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:
-    Sinh viên khóa 54 (năm thứ 4 - năm học 2016-2017);
-    Thành tích học tập: GPA trên 2,6 thang điểm 4 (đến học kỳ I năm học 2015-2016);
-     Sinh viên không nhận học bổng nào khác trong năm học 2016-2017.
Thời gian trao học bổng:  01 năm
Tổng học bổng chi trả:     100 USD cho 2 tháng /1 Sinh Viên
Thông tin chi tiết về học bổng xem trong file đính kèm.
Các sinh viên có nguyện vọng đăng ký với Chị Yến - VP Khoa Điện - Điện tử, P102/A6 trước 16h thứ tư ngày 02/03/2016.

TS. Nguyễn Văn Nghĩa
Phó Trưởng khoa Điện - Điện tử.