Học bổng tài năng SamSung 2017 - STP 2017

Quyền lợi của Sinh viên: Giá trị mỗi suất học bổng STP lên đến hơn 54 triệu VND. Sinh viên sẽ được tham gia nhiều sự kiện của Samsung, học và kết thúc môn thuật toán ứng dụng (Samsung tài trợ 100% học phí).

Yêu cầu:

•  Sinh viên tốt nghiệp vào tháng 06/2018 chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông;

•  Điểm trung bình tích lũy của tất cả các kì tính đến kì gần nhất: CPA ≥ 2.5 / 4 (tính trên thang điểm 4);

•  Có khả năng lập trình trên ngôn ngữ C/C++ hoặc Java.

Chi tiết xem trong file đính kèm.