CƠ HỘI VIỆC LÀM | Khoa Điện - Điện tử

CƠ HỘI VIỆC LÀMXu hướng công nghệ luôn phát triển cộng với đòi hỏi từ thực tế nên hiện nhu cầu nhân lực của ngành Điện - Điện tử, Điện tử - Truyền thông và Điều khiển & Tự động hóa vẫn không ngừng tăng cao. Xã hội phát triển, việc hiện đại hoá sản xuất để nâng cao năng suất lao động là nhu cầu rất cần thiết. Tốt nghiệp nhóm ngành điện - điện tử sinh viên có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống, thiết bị điện tử, viễn thông cũng như tìm hiểu, phát triển, ứng dụng điện tử công nghiệp, viễn thông công nghệ thông tin vào đời sống hàng ngày.

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử ra trường có thể làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất, các tổng công ty và tập đoàn và các đơn vị thông tin tín hiệu của ngành Giao thông hoặc nếu không xin được việc tại các doanh nghiệp, sinh viên ra trường cũng có thể làm ở các xí nghiệp, nhà máy nhỏ và cũng có thể tự mở doanh nghiệp sửa chữa điện, điện tử, viễn thông và thiết bị gia dụng, đồ dùng cho người dân.

Bên cạnh đó các cựu sinh viên thành đạt do Khoa đào tạo luôn hướng về Khoa với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hỗ trợ các em sinh viên trong tuyển dụng, việc làm, hợp tác với khoa về đào tạo theo nhu cầu và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn. Hướng dẫn và giới thiệu hàng chục địa chỉ thực tập và hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng cho sinh viên ngành Điện - Điện tử, Viễn thông mỗi năm.

Hàng năm, Khoa luôn phối hợp với các công ty và doanh nghiệp tổ chức thường xuyên 2 lần/ 1 năm ngày hội tuyển dụng để giới thiệu cho sinh viên nhiều cơ hội việc làm của các đơn vị như Viettel, Panasonic, Samsung, Agilent, Keysight, Nokia, ZTE, Hồng Hải, FPT, EVN …

Khoa Điện - Điện tử phối hợp với Viettel, FPT, Canon tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên
mới tốt nghiệp (Năm 2015).