Khoa Điện - Điện tử
  • Vững bước đi lên
  • Sinh viên trong ngày svmc-open day
  • Hội thảo chiến lược khoa gđ 2018-2023
  • Lễ ký kết hợp tác với fpt software-2017
  • Đề tài b2012-04-05
  • Đội tuyển robocon -2018
  • Giao lưu sinh viên việt - nhật - 2017
  • Đội bóng đá nữ khoa điện - điện tử
  • Lớp đào tạo liên kết với đức
  • Cựu sinh viên tiêu biểu