Thông báo tổ chức lớp học “Ứng dụng thuật toán năm 2017” phối hợp với SAMSUNG | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo tổ chức lớp học “Ứng dụng thuật toán năm 2017” phối hợp với SAMSUNG

1. Đối tượng tham gia lớp học:

   Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 (K55, K56, K57) của các ngành thuộc Khoa Điện - Điện tử.

2. Kinh phí:

  Miễn phí cho sinh viên khoa Điện - Điện tử.

3. Kế hoạch giảng dạy:

  Nội dung giảng dạy: Theo đề cương của Samsung kết hợp với bài giảng môn Phân tích thiết kế thuật toán.

  Giảng viên: do các giảng viên khoa CNTT - Trường ĐHGTVT trực tiếp giảng dạy.

  Giám sát và đánh giá kết thúc khóa học: SVMC thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm :

  Thời gian: Chiều thứ 7 hàng tuần từ ngày  09/09/2017 đến 16/12/2017.

  Địa điểm: phòng Samsung Lab - 401 nhà A4 Trường Đại học Giao thông Vận tải .

5. Đăng ký tham dự: Theo 2 hình thức sau:

   Đăng ký online tại: https://goo.gl/forms/9pBGFnAM4ahYYpOa2

   Đăng ký tại: VPK Điện - Điện tử.

Thời hạn đăng ký: Chậm nhất 7/9/2017.

  Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học sinh viên liên hệ: Thầy Vũ Ngọc Quý - 0168.578.1404 

  Chi tiết xem trong file đính kèm