Sinh viên Khoa Điện - Điện tử với hoạt động Thực tập Điện tử | Khoa Điện - Điện tử

Sinh viên Khoa Điện - Điện tử với hoạt động Thực tập Điện tử

Học phần Thực tập điện tử là một học phần thực hành thí nghiệm đầu tiên của các sinh viên khoa Điện - Điện tử. Mục tiêu của học phần này là giúp sinh viên được tiếp xúc, thao tác, vận hành với các thiết bị điện tử thực tế, rèn luyện các kỹ năng cơ bản, nâng cao hiểu biết thực tế về linh kiện điện tử cho các kỹ sư tương lai.

Sinh viên tham gia học phần Thực tập điện tử.

Được sự quan tâm của nhà trường, Phòng thí nghiệm của bộ môn Kỹ thuật điện tử tại phòng 206 nhà A4 có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho sinh viên thực hành thí nghiệm.

Một số linh kiện phục vụ thí nghiệm.

Mỏ hàn xung và mỏ hàn nhiệt.

Đồng hồ vạn năng.

Máy hiện sóng và máy phát sóng.

Các sinh viên rất hào hứng khi được trang bị những kiến thức thực tế.

Sinh viên thực hành hàn mạch điện và sử dụng máy hiện song.

Thực tập hàn mạch.

Sinh viên đang thử nghiệm mạch điện vừa hoàn thiện.

Thực hành máy hiện sóng và máy phát sóng.

Sau khi kết thúc học phần Thực tập điện tử, các bạn sinh viên Khoa Điện-Điện tử có thể hàn được một mạch điện hoàn chỉnh, sử dụng được đồng hồ vạn năng để kiểm tra linh kiện, đo các thông số dòng điện và điện áp của mạch. Sử dụng máy hiện sóng để kiểm tra tín hiệu vào/ra trên mạch điện tử. Đồng thời nắm được các kỹ năng thực hành cơ bản của một kỹ sư tương lai.

Vũ Ngọc Quý - Bộ môn  Kỹ thuật Điện tử