Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần FPT

1. Đơn vị tuyển dụng:  Công ty Cổ phần FPT

2. Địa điểm làm việc: Tòa nhà FPT, Số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Vị trí và số lượng tuyển dụng:

   - Senior Full Stack Developer: 01 người     (Xem chi tiết)

   - Automation Testers: 02 người                   (Xem chi tiết)

   - Magento Developers : 02 người               (Xem chi tiết)

   - Senior Full Stack Developer: 01 người    (Xem chi tiết)

   - Senior Java Developer: 05 người             (Xem chi tiết)

   - Reactjs Developer: 05 người                    (Xem chi tiết

4. Quyền lợi: Thu nhập thỏa thuận theo năng lực. Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hi ện hành.

5. Liên hệ tuyển dụng

     Bùi Minh Đức

     Email: ducbm11@fpt.com.vn

     ĐT cố định: 0374444114 - ĐT di động: 0374444114