Thông báo chọn sinh viên nhận học bổng Quốc tế NITORI Trường Đại học Giao thông vận tải  | Khoa Điện - Điện tử

Thông báo chọn sinh viên nhận học bổng Quốc tế NITORI Trường Đại học Giao thông vận tải 

1. Đối tượng: Sinh viên chính quy thuộc Khoa Điện – Điện tử của Trường ĐH GTVT

2. Số lượng: 02 sinh viên

3. Điều kiện:

   - Điểm TBCHT từ: 2.5 trở lên

   - Điểm RLSV tất cả các kỳ đạt 80 điểm trở lên

  - Không xét SV tốt nghiệp tháng 6/2019

  - Ưu tiên SV chưa nhận học bổng ngoài ngân sách năm 2019

  - Ưu tiên SV có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc, cong thương binh…

  - Ưu tiên SV đạt giải NCKHSV, các cuộc thi Olympic, Robocon, lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu Honda…

  - SV là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội thuộc diện chính sách, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ,
    thể thao và hoạt động xã hội.

4. Hồ sơ:

    - Đơn xin cấp học bổng (Mẫu đính kèm)

   - Bảng điểm có xác nhận của Nhà trường

   - Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng và các thành tích đạt được (nếu có)

   - Giấy chứng nhận hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền (nếu có)

5. Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày 25/04/2019 đến 9h00' ngày 03/05/2019  

6. Liên hệ: 

    Thầy Nghĩa – Điện thoại: 0903.22.97.02

    Email: nguyennghia.ktd@utc.edu.vn

     Chi tiết xem file đính kèm