Chương trình học bổng trao đổi sinh viên AIMS kỳ học mùa xuân năm 2020 của Trường Đại học Quốc lập Chonnam – Hàn Quốc

 1. Đối tượng:

    - Sinh viên theo học các ngành tương ứng với các ngành của Trường đại học Quốc lập Chonnam (Xem file đính kèm)

    - Có thành tích học tập tốt

   - Thành tạo tiếng Anh

   - Ưu tiên sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc.

2. Giá trị học bổng:

   - Miễn phí

   - Miễn phí các bữa ăn và ở trong KTX

   - Miễn phí tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình.

   - Hoàn trả chi phí mua sách

   - Các khóa tiếng Hàn miễn phí

  - Các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc có cơ hội nhận được học bổng toàn phần
     GKS- Global Korean Scholarship.

3. Thời gian học bổng: 04 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2020.

4. Hồ sơ bao gồm:

   - Đơn xin tham gia ứng tuyển chương trình (có chữ ký xác nhận của Khoa)

   - Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh.

   - Bảng điểm (dịch công chứng sang tiếng Anh)

   - 01 ảnh hộ chiếu

   - Bản scan hộ chiếu

5. Thời gian nhận hồ sơ:

   - Nhận hồ sơ đến hết ngày 22/10/2019 (cả bản cứng và pdf)

6. Liên hệ nhận hồ sơ:

   - Cô Ngô Thùy Linh - Phòng 302 Nhà A1, Phòng HTQT & NCPT

   - Điện thoại: 024.37664078 (Nhận hồ sơ trong giờ làm việc hành chính)

       Chi tiết xem file đính kèm: