Cơ hội việc làm chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

Sinh viên CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT VIỄN THÔNG sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các địa chỉ sau:

- Các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban và Ngành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;

- Các đài Phát thanh và các đài Truyền hình trung ương và địa phương;

- Các công ty trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông: Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI), VinaPhone, MobiFone, các công ty Điện thoại, công ty Viễn thông các tỉnh và thành phố trên cả nước …

- Các tổng công ty hoặc công ty viễn thông: Quân đội (Viettel), Công an (GMobile), Hàng hải (VISHIPEL), Vietnamobile, các công ty Thông tin Tín hiệu đường sắt, các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực Điện tử - Truyền thông và các tập đoàn nước ngoài như: SAM SUNG, NOKIA, CANON, ZTE, GOOGLE, . . .

- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực Điện tử - Truyền thông;