Học bổng việc làm | Khoa Điện - Điện tử

Gửi các Chi hội viên chi hội Vô tuyến REV-UTC giấy mời tham dự Hội nghị REV-ECIT 2018.

Ngày 13/11/2018, tại Trường Đại học GTVT, Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học GTVTHướng đến Lễ kỉ niệm 20 thành ngày lập Khoa Điện - Điện tử (03/11/1998 – 03/11/2018) và 50 năm đào tạo (1968 - 2018), sáng ngày

Trang