Học bổng việc làm | Khoa Điện - Điện tử

Anh Ngô Ngọc Ngà - Lớp trưởng Lớp thông tin khoá 8 (1967-1972) tặng hoa Thầy 

Một số hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử trong thời gian vừa qua.

1. Đối tượng: sinh viên các chuyên ngành thuộc Khóa 56 khoa Điện - Điện tử ĐHGTVT

Ngày 21/02/2019, Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học GTVT đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Đại học Công nghệ Sydney và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Research School 2019 on "Enabling Technologies for Industry 4.0” nhằm mục

1. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

1.1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

Trang