Sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng | Khoa Điện - Điện tử

Sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được Chi ủy, BCN Khoa và Liên chi đoàn quan tâm tạo điều kiện, hàng năm nhiều sinh viên có kết quả rèn luyện tốt và đạt thành tích xuất sắc trong học tập đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong thời gian 5 năm gần đây từ 2010 tới 6/2015 đã có 42 sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc mừng các bạn sinh viên đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi tuổi còn rất trẻ, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người.

PGS.TS Trần Đắc Sử Bí thư Đảng uỷ - Hiệu Trưởng nhà Trường chúc mừng 13 Đảng viên mới
của chị Bộ Điện - Điện tử (năm 2013).
Sinh viên K52 được kết nạp Đảng (năm 2015).