Các hoạt động phối hợp Samsung | Khoa Điện - Điện tử

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DI ĐỘNG SAMSUNG VIETNAM

Trường Đại học Giao thông vận tải - Khoa Điện - Điện tử là một trong số 8 trường Đại học/ Học viện lớn tại miền Bắc có liên kết phối hợp với Trung tâm Phát triển phần mềm di động Samsung Việt nam (SVMC).
Từ nhiều năm qua, Khoa Điện - Điện tử đã có các hoạt động phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động hỗ trợ, hướng nghiệp cho sinh viên. Không chỉ góp phần xây dựng định hướng công việc tương lai cho sinh viên, động viên tinh thần học tập và nghiên cứu, hoạt động còn trực tiếp hỗ trợ sinh viên thông qua các khóa học thiết thực, các suất học bổng rất giá trị giúp sinh viên hoàn thành tốt chươnh trình học tập của mình.

Trang