Hoạt động tình nguyện của sinh viênTham gia hoạt động tình nguyện, không chỉ giúp ích cho cộng đồng, đó còn là môi trường để sinh viên rèn luyện, học tập. Tình nguyện là một phương tiện hoàn hảo để khám phá bản thân, phát triển những kĩ năng mới và củng cố những gì đã có. Tham gia hoạt động tình nguyện góp phần tạo thêm động lực và giúp các sinh viên cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn; giúp sinh viên có dịp phát triển các mối quan hệ cá nhân, hiểu thêm về mọi người ở nhiều tầng lớp xã hội, môi trường khác nhau... Chính vì vậy Ban chủ nhiệm Khoa và Đoàn trường luôn quan tâm và tạo điều kiện để Liên chi đoàn xây dựng các hoạt động tình nguyện như: Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, các hoạt động thiện nguyện qua đó giúp sinh viên trong Khoa có thêm những trải nghiệm quý giá về cuộc sống cộng đồng.

Sinh viên của Khoa tham gia Tình nguyện vì môi trường Thủ Đô
Xanh - Sạch - Đẹp (năm 2014)
Đội SVTN của Khoa tham gia tiếp sức mùa thi (năm 2014)