ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ với thời gian 4,5 năm (9 học kỳ) tương ứng 160 tín chỉ, hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng kỹ sư.

Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm đạt được sự tương thích giữa lý thuyết, thực tế và các công nghệ hiện đại. Nội dung thí nghiệm, thực hành, đồ án môn học và thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thực hành và có thể thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi ra trường. Chương trình thực tập tốt nghiệp tại các công ty, và đơn vị sẽ giúp sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất cũng như làm quen với trang thiết bị công nghệ mới.

Các chương trình đào tạo bậc đại học gồm 03 ngành với 10 chuyên ngành sau:

TT
TÊN NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ
CHUẨN
ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN

7.52.02.01

 

 

1.1

Chuyên ngành Trang bị Điện
trong Công nghiệp và Giao thông

7.52.02.01.01

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

1.2

Chuyên ngành Hệ thống điện Giao thông
và Công nghiệp

7.52.02.01.02

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

2

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

7.52.02.07

 

 

2.1

Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học
công nghiệp

7.52.02.07.01

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

2.2

Chuyên ngành Kỹ thuật Thông tin
và Truyền thông

7.52.02.07.02

Xem chuẩn
đầu ra

Xem chương  trình đào tạo

2.3

Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

7.52.02.07.03

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

3

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN
VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

7.52.02.16

 

 

3.1

Chuyên ngành Điều khiển và tự động hóa
Giao thông

7.52.02.16.01

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

3.2

Chuyên ngành Tự động hóa

7.52.02.16.02

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

3.3

Chuyên ngành Kỹ thuật Tín hiệu đường sắt

7.52.02.16.03

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

3.4

Chuyên ngành Thông tin tín hiệu

7.52.02.16.04

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương trình đào tạo

3.5

Chuyên ngành Hệ thống giao thông
thông minh

7.52.02.16.05

Xem chuẩn
đầu ra

 Xem chương
trình đào tạo