Bộ môn Kỹ thuật Điện tử đào tạo kỹ sư chuyên nghành Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp, giảng dạy các môn cao học cho chuyên ngành Tự động hóa và Kỹ thuật Điện tử, tham gia đào tạo Tiến Sỹ ngành Tự động hóa.

  Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ kỹ thuật cao trong lĩnh vực Điện –Điện tử, bộ môn hình thành các nhóm chuyên môn sau:

-         Kỹ thuật điện tử cơ sở

-         Kỹ thuật lập trình cho thiết bị Điện tử

-         Kỹ thuật đo lường và xử lý tín hiệu.

-         Điện tử chuyên dụng (ứng dụng trên ô tô và y sinh).

-         Công nghệ chế tạo Chip Điện tử.

Danh mục: