THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TÍN HIỆU GIAO THÔNG | Khoa Điện - Điện tử

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0983.402.483               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Duy Việt
Năm sinh: 1961
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
                Trưởng Bộ môn
Học hàm: PGS
Học vị: TS
Họ và tên: Trịnh Văn Mỹ
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: ThS
        

Họ và tên: Lê Thị Vân Anh

Năm sinh: 1964

Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Vân
Năm sinh: 1977
Học vị: TS
Họ và tên: Trịnh Thị Hương
Năm sinh: 1981
Học vị: ThS
  •  
Họ và tên: Vũ Trọng Thuật
Năm sinh: 1980
Học vị: ThS