Giới thiệu BM THGT | Khoa Điện - Điện tử

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA GIAO THÔNG

DEPARTMENT OF TRAFFIC CONTROL ENGINEERING

Địa chỉ: P507 nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) - 37664047                DĐ: 0983.402.483               E-mail: bmthgt@utc.edu.vn

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Sơ lược về bộ môn

Bộ môn Tín hiệu giao thông tiền thân là bộ môn Điện giao thông thành phố và Thông tin - tín hiệu bắt đầu thực hiện đào tạo đại học từ năm 1968, là một trong những bộ môn truyền thống của Trường Đại học giao thông vận tải.

Bộ môn đã đào tạo, tham gia đào tạo hàng nghìn kỹ sư, thạc sỹ công tác trong các lĩnh vực điện, điện tử, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông trên cả nước.

Bộ môn quản lý ba chuyên ngành đào tạo đại học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Thông tin tín hiệu, Kỹ thuật tín hiệu đường sắt; một chuyên sâu đào tạo Thạc sỹ: Kỹ thuật điều khiển giao thông. Các chuyên ngành và chuyên sâu đều nằm trong mã ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Đội ngũ giảng dạy hiện tại gồm 07 giảng viên: trong đó có 01 Phó giáo sư, 02 Tiến sỹ, 04 Thạc sỹ.

Cơ sở vật chất: gồm 01 phòng làm việc tại 507 - A6; 01 phòng thí nghiệm phục vụ Đào tạo và Nghiên cứu khoa học tại phòng 304 - A4.

Bộ môn Tín hiệu Giao thông có mối liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành giao thông vận tải trong việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu các vấn đề về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa nói chung và trong lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng. 

Nhiệm vụ đào tạo:

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo kỹ sư có đạo đức tốt, có khả năng làm việc, có chuyên môn vững để có thể tư vấn, nghiên cứu, thiết kế, khai thác, vận hành quản lý các hệ thống thiết bị trong các lĩnh vực:

 • ✓ Điện - Điện tử, kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa;
 • ✓ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa giao thông, Thông tin tín hiệu, Kỹ thuật tín hiệu đường sắt;
 • Đánh giá độ tin cậy và đảm bảo an toàn các hệ thống giao thông.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng chương trình khung của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các chương trình giảng dạy bậc đại học của các nước tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thực tế Việt Nam.

Hệ đào tạo đại học: Tập trung chính quy, theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo 4,5 năm; hệ vừa làm vừa học theo hệ thống niên chế.

Hệ đào tạo sau đại học: Hệ cao học chính quy ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, chuyên sâu Kỹ thuật điều khiển giao thông, thời gian đào tạo 1,5 năm.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với một trong ba chuyên ngành có thể công tác tại:

 • Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt, Tổng cục Đường bộ, các Ban Quản lý dự án, các Sở Giao thông, Tổng Công ty ĐSVN;
 • Các cơ quan tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, tự động hóa, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông;
 • ✓ Các xí nghiệp, công ty, doanh nghiệp quản lý, khai thác, xây dựng vận hành các hệ thống điều khiển giao thông, các trung tâm điều khiển giao thông;
 • Các Viện nghiên cứu về giao thong vận tải, trung tâm Khoa học Công nghệ, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề;
 • Các lĩnh vực sử dụng công nghệ Tự động và Điều khiển từ xa;
 • Có thể tiếp tục học tập các hệ sau đại học tại Trường, các trường trong nước hoặc nước ngoài.

Nhu cầu xã hội về chuyên môn và nhân lực:

 • Xây dựng và quản lý vận hành các hệ thống điều khiển giao thông đô thị (đường bộ) tại tất cả các đô thị trên cả nước;

 • Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống điều khiển và tự động hóa các tuyến đường sắt, đường bộ truyền thống;

 • Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống điều khiển và tự động hóa các tuyến đường sắt đô thị: Tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội (8 tuyến) và Thành phố Hồ Chí Minh (15 tuyến);

 • Nghiên cứu, xây dựng (các hệ thống điều khiển) đường sắt, đường bộ cao tốc;

 • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Giao thông thông minh;

 • Tự động và điều khiển từ xa trong các lĩnh vực công nghiệp;

 • ✓ Đánh giá, đảm bảo độ tin cậy, an toàn trong các lĩnh vực công nghệ.

 •