Hoạt động - Sự kiện | Khoa Điện - Điện tử

BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37664045     Di động: 091.259.6789           E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

Thông tin buổi giới thiệu tuyển dụng thực tập sinh kỹ thuật Vinfast 2019  1. Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp, Sinh viên năm cuối các ngành Kỹ thuật  Điện, 
                           Điện tử - Viễn thông, Điều khiển và Tự động hóa;
  2. Thời gian: Thứ 6, ngày 22 tháng 03 năm 2019, bắt đầu 08h00’;
  3. Địa điểm: Hội trường lớn Đại học Giao thông vận tải;
  4. Liên hệ: Thầy Quý - 01685 781 404
  5. Chương trình: Xem file đính kèm.