BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING

Địa chỉ: P503, P504 Nhà A6, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy,  P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) - 37664045     Di động: 091.259.6789           E-mail: bmvth@utc.edu.vn; bmktvt@gmail.com

Video Kỷ niệm 25 năm đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông - Đại học GTVT