THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NĂM 2017 | Khoa Điện - Điện tử

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ NĂM 2017

1. ĐIỂM VÀ CHỈ TIÊU TRÚNG TUYỂN NĂM 2015 VÀ 2016

Điểm và chỉ tiêu trúng tuyển lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia và dữ liệu của phòng Đào tạo Đại học - Trường ĐH GTVT.

NGÀNH
Tổ hợp xét tuyển
Năm tuyển
sinh 2015
Năm tuyển sinh 2016
Chỉ tiêu
Số
trúng
tuyển
Điểm
trúng
tuyển
Chỉ tiêu
Số
trúng
tuyển
Điểm trúng
tuyển
Đợt 1
BS Đợt 1

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Toán, Lý, Hóa

94

90

21,75

94

95

21,3

20,31

Toán, Lý, Tiếng Anh

31

30

20,25

31

40

19,14

-

Kỹ thuật điện, điện tử

Toán, Lý, Hóa

94

94

22,00

94

106

21,99

21

Toán, Lý, Tiếng Anh

31

31

20,00

31

45

19,86

-

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Toán, Lý, Hóa

90

86

22,25

90

95

22,71

22,2

Toán, Lý, Tiếng Anh

30

29

20,00

30

41

20,88

-

TỔNG
-
370
360
-
370
422
-
-

2. CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo ngành, sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Điện - Điện tử năm 2017

Mã trường
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu

GHA

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52.52.02.07

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

125

Kỹ thuật điện,  điện tử

52.52.02.01

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

125

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52.52.02.16

Toán, Lý, Hóa;

Toán, Lý, Tiếng Anh

120
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế của Nhà trường.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

Mã trường: GHA.

Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: Theo bảng trong mục 2.4 chỉ tiêu tuyển sinh.

Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành.

Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có tổng điểm Toán + Lý cao hơn; Trường hợp các thí sinh có tổng điểm 2 môn Toán + Lý bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.

2.7. Tổ chức tuyển sinh

Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT trong quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Hình thức nhận ĐKXT: Trực tiếp tại Trường, qua đường bưu điện và trực tuyến (online);

Các điều kiện xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT trong quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Tổ hợp môn xét tuyển đối với từng ngành đào tạo: Theo bảng trong mục 2.4 chỉ tiêu tuyển sinh.

2.8. Chính sách ưu tiên:

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD &ĐT trong quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017.

2.9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Theo quy định về học phí của Chính phủ (năm 2016: Khối kỹ thuật 223.000đ/1TC; Khối Kinh tế 189.000đ/1TC).

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo Nghị định 86/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2015 đến năm 2021, lộ trình tăng học phí đối với các Trường Đại học tăng khoảng 10% cho mỗi năm tiếp theo.

Chi tiết xem thêm tại  http://ts.utc.edu.vn/?q=tuyen-sinh-2017/khoa-dien-dien-tu

.