THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC | Khoa Điện - Điện tử

BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN HỌC

DEPARTMENT OF CYBERNTICS

Địa chỉ: P505, nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải, số 3 Cầu Giấy, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) - 37663446                                                                                       Email: bmdkh@utc.edu.vn

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Văn Tiềm
Năm sinh: 1974
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: TS
Họ và tên: Trịnh Lương Miên
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn
Học vị: TS

Chi tiết

Họ và tên: Nguyễn Trung Dũng
Năm sinh: 1975
Học vị: ThS
Họ và tên: Lê Thị Tuyết Nhung
Năm sinh: 1974
Học vị: ThS
 
Họ và tên: Lê Thị Thúy Nga
Năm sinh: 1977
Học vị: TS
 
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Năm sinh: 1979
Học vị: ThS
 
Họ và tên: Đặng Hà Dũng
Năm sinh: 1982
Học vị: ThS
 
Họ và tên: Trần Ngọc Tú
Năm sinh: 1984
Học vị: ThS
 
Họ và tên: Phí Văn Lâm
Năm sinh: 1988
Học vị: ThS
 
Họ và tên: Nguyễn Văn Bình
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Phó Ban Đào tạo CS2
Học vị: TS
 
Họ và tên: Ngô Thị Thu Hương
Năm sinh: 1989
Học vị: KS