Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 25 năm đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông | Khoa Điện - Điện tử

Thư ngỏ nhân dịp kỷ niệm 25 năm đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông